TARUILEVI 4 D 2

Nuotinvieri 18, Levi

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Tehdessään varausta huoneistosta vuokralainen maksaa varausmaksun vuokranantajan ilmoittamalle pankkitilille. Ennakkolaskun suuruus on 30 % varauksen kokonaishinnasta, mutta kuitenkin vähintään 50 euroa. Huoneiston varaus on vahvistettu, kun varausmaksu on saapunut vuokranantajan tilille ja vuokranantaja on lähettänyt varausvahvistuksen vuokralaiselle.
Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, mutta antaa kuitenkin huoneiston omistajalle oikeuden perua varauksen.
Varauksen loppusumma on maksettava kokonaisuudessaan vuokranantajalle viimeistään 30 vuorokautta ennen vuokrajakson alkua tai varaus peruuntuu. Jos varaus tehdään lähempänä kuin 30 vuorokautta ennen vuokrajakson alkua, on koko vuokrasumma maksettava kerralla.
Vuokrausjakso alkaa kello 16 sovittuna vuokrajakson alkupäivänä ja huoneiston on oltava tyhjä klo 11 mennessä vuokrajakson päättymispäivänä, ellei muuta ole erikseen sovittu vuokralaisen ja vuokranantajan kesken. Normaali vuokrausjakso on yksi viikko alkaen lauantaista klo 16 ja päättyen seuraavan viikon lauantaihin klo 11.
Alaikäinen henkilö ei voi tehdä varausta.

 

PERUUTUKSET:

Vuokralainen voi peruuttaa tekemänsä varauksen viimeistään 30 vuorokautta ennen vuokrajakson alkua. Tällöin pidätetään varausmaksu.  Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut mökin omistajalle.
Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuun ottamatta varausmaksua. Peruutus on tällaisessa tapauksessa tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava luotettava selvitys 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua.
Varausmuutoksista sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen ottaen huomioon vuokrattavan huoneiston kulloinenkin varaustilanne. Vuokrausjakson lyhentäminen alun perin sovitusta vuokrajaksosta ei lähtökohtaisesti oikeuta hinnanalennukseen.

 

VUOKRANANTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS:

Huoneiston omistajalla on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este tai huoneiston omistajasta riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko). Huoneiston omistajan peruessa varauksen, on asiakkaalla oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokranantajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta hankkia korvaavaa majoitusta vuokralaiselle.

 

AVAIMEN LUOVUTUS JA PALAUTUS

Varausmaksun yhteydessä lähetetään tiedot siitä, mistä avaimet on noudettavissa ja minne palautettava sekä ajo-ohjeet kohteeseen. Omistajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet).

 

HUONEISTON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Huoneiston käyttö- ja huolto-ohjeet löytyvät huoneistossa olevasta mökkikansiosta. Vuokralainen on velvollinen tutustumaan kansiossa oleviin ohjeisiin heti saavuttuaan huoneistoon ja noudattamaan niitä.

 

SIIVOUS

Vuokralainen vastaa lomamökin siivouksesta vuokra-aikana ja loppusiivouksesta vuokrajakson lopussa, ellei loppusiivous kuulu vuokrajakson vuokrahintaan
Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu asianmukaisesti, on omistajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Erityisen sotkun esim. oksennuksen siivouksesta veloitetaan erillinen siivousmaksu.
Tupakointi on kielletty huoneistoissa! Mikäli huoneistossa on tupakoitu, siitä veloitetaan puhdistuskulut, kuitenkin vähintään 300 €.
Vaikka loppusiivous kuuluisi vuokrahintaan, huoneisto on silti jätettävä kohtuulliseen kuntoon vuokrajakson päätyttyä. Jos huoneisto on erityisen sotkuinen ja likainen tai siellä on rikottu jotain, vuokralainen voidaan velvoittaa maksamaan lisäsiivouksesta vaikka loppusiivous kuuluisikin vuokrahintaan tai siitä olisi erikseen maksettu.

 

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistoihin ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Mikäli huoneistoon on tuotu lemmikkieläin ilman omistajan lupaa, niin veloitamme varaajalta huoneiston puhdistuskulut, kuitenkin vähintään 300 euroa.

 

LISÄPALVELUT

Lisämaksusta on saatavissa huoneiston loppusiivous, liinavaatteet sekä pyyhkeet.

 

HUONEISTON VAHINGOT

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan huoneistossa tapahtuvista vahingoista ja irtaimiston rikkoontumisista sekä rakenteiden tai irtaimiston sotkeentumisesta viivyttelemättä huoltoyhtiölle tai vuokranantajalle.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot vuokranantajalle.

 

HUOLTOYHTIÖ JA HUONEISTON ONGELMATILANTEET

Mökkikansiosta löytyy huoneiston huoltoyhtiön yhteystiedot josta saa apua kiinteistöön liittyvissä ongelmatilanteissa ja esimerkiksi oven avauspalvelun avaimen jäädessä sisään. Oven avaamisesta laskutetaan erikseen.

 

HENKILÖMÄÄRÄ

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä huoneiston kapasiteetiksi on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty

 

MAHDOLLISET VALITUKSET

Kaikki huoneiston varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua ja loman aikana suoraan vuokranantajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten huoneiston omistajalle viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja huoneiston omistaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

 

OLESKELU HUONEISTOSSA

Huoneistossa oleskelusta ei saa aiheutua taloyhtiön muille huoneistoille aiheetonta melu- tai muuta haittaa. Erityisesti yöaikaan melun ja kaiken muun ylimääräisen häiriön aiheuttaminen on ehdottomasti kiellettyä. Jatkuva melun ja häiriön aiheuttaminen voi aiheuttaa vuokrajakson välittömän päättymisen. Tällöin vuokrajakson loppuosasta ei makseta mitään hyvitystä vuokralaiselle.

 

VUOKRAEHTOJEN NOUDATTAMINEN

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä vuokraehtoja ja mökkikansiossa olevia ohjeita käyttäessään vuokran kohdetta. Ehtojen noudattamatta jättämisestä voi seurata vuokrajakson keskeyttäminen ilman mitään hyvitystä ja lisäksi vuokralainen voidaan velvoittaa korvaamaan huoneistolle aiheuttamansa vahingot.

Copyright © 2019 Taruilevi 4 D 2. All Rights Reserved.